Euribor en de spaarrente

Zoals u wellicht weet is de Euriborstand belangrijk voor diverse financiƫle producten. De Euribor is niet alleen niet een indicator voor de rente die banken betalen als ze geld aan elkaar lenen, maar is ook een indicator voor de tarieven van andere producten, waaronder hypotheken en spaarrekeningen. Zo houden banken ook rekening met de Euribor bij het vaststellen van de spaarrente.

Dit heeft als effect dat als de stand van de Euribor omhoog gaat, ook vaak de spaarrente omhoog gaat. Anders, als de stand van de Euribor daalt, daalt ook meestal de spaarrente die u ontvangt over uw tegoeden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Euribor hypotheken volgt een bank niet altijd precies de rentestanden van de Euribor. Zo kan een bank een bepaalde afweging hebben om u meer of minder rente te betalen over de spaartegoeden. Banken zijn dus bij deze spaarproducten vrij om eigen afwegingen te maken. Sommige banken volgen echter wel zeer nauwgezet de Euriborstand. Bovenop het Euribortarief betalen deze banken u ook een opslag, die onder andere ook afhankelijk is van de marktomstandigheden.

Sommige banken, zoals de leaseplanbank hebben een directe koppeling aan de Euribor. Deze bank koppelt de 1-maands Euribor direct aan hun eigen rente en past de eigen spaarrente maandelijks aan, aan de stand van de Euribor. Stijgt stand deze dan stijgt de rente, daalt het Euribor tarief, dan daalt ook de rente die ze biedt. Bovenop het Euribor tarief krijgt de spaarder ook een opslag.

De meeste banken hebben echter niet zo’n directe koppeling tussen de stand van de Euribor en de spaarrente die zij aanbieden aan hun klanten. Wel zullen ze hun spaarrente baseren op de stand van de Euribor aangezien de Euribor een goede indicator is van de interbancaire markt waarop banken geld kunnen lenen. Vaak zullen de banken de rente dan ook aanpassen op basis van de bewegingen van de Euribor.