Interbancaire rentetarieven

Niet alleen consumenten of bedrijven kunnen geld lenen bij een bank, maar ook andere banken kunnen bij een ‘gewone’ bank terecht. Banken kunnen elkaar, net als bij consumenten of bedrijven, elkaar langere (bijvoorbeeld een paar maanden) of kortere tijd (bijvoorbeeld één dag) geld uitlenen. Net als bij consumenten schatten banken hoe hoog het risico is dat het geld eventueel niet terugkomt en wat zij er aan willen verdienen. Aan de hand daarvan (onder andere) bepalen tegen welke rente de banken andere banken geld willen lenen. Daarbij komen rentestanden tot stand waaronder de Euribor en de Eonia.

Euribor staat voor de Euro Interbank Offered Rate. Dit is de rentestand waartegen banken elkaar onderling geld uitlenen bij iets langere leningen (met een looptijd van bijvoorbeeld één maand). Deze rentestand is een van de belangrijkste rentestanden in de eurozone omdat deze rente van invloed kan zijn op onder andere rente die consumenten krijgen op hun spaarrekeningen of hoeveel rente u moet betalen op uw hypothecaire lening. De Euribor wordt bepaald aan de hand van de gegevens van 44 belangrijke banken in Europa en de wereld. Deze banken worden de panelbanken genoemd, 37 daarvan komen uit de Eurozone, drie uit andere Europese Unie landen en vier uit landen die geen lid zijn van de EU (uit Europa, Azië en Noord-Amerika). Drie banken komen uit Nederland, namelijk ING, de Rabobank en RBS (als rechtsopvolger van ABN Amro).

Naast de Euribor is bij de Eonia ook van belang als banken elkaar geld uitlenen. Eonia staat voor European OverNight Index Average. Dit is de gemiddelde geldmarktrente voor zeer kort lopende leningen tussen banken. Zeer korte leningen zijn leningen van één dag (overnight) of korter.

De geldmarkten kennen ook nog andere indicatoren van de onderlinge rente. Zo wordt voor de ‘langdurende’ leningen op de geldmarkt in euro’s en andere valuta ook de LIBOR gebruikt. LIBOR staat voor London Interbank Offered Rate. Anders dan de naam wellicht doet vermoeden is deze index niet alleen voor belang voor de geldmarkt in ponden, maar ook euro’s, Amerikaanse (US) Dollar, Australische dollar en etc. Elke index wordt anders samengesteld, de panelbanken kunnen verschillen, maar ook de manier waarop het wordt berekend kan verschillen. Ook de doeleinden waarvoor deze rentestanden worden gebruikt kunnen verschillen.

Hoe wordt de Euribor berekend?

De Euribor komt tot door de rente die 44 belangrijke banken aan andere banken op de geldmarkt rekenen. Deze panelbanken geven dagelijks door welke rente zij aan andere banken rekenen. Zij baseren dit onder andere op het risico dat ze lopen en wat ze ermee willen verdienen.

De deelnemende banken moeten dagelijks uiterlijk 10:45 (Nederlandse tijd) deze rentestand doorgeven aan Reuters (onderdeel van Thompson Reuters). Die begint vervolgens om elf uur met de berekening van de Euribor. Hierbij wordt de hoogste en laagste 15% van de rentestanden geschrapt. Van de rentestanden die overblijven wordt een gemiddelde berekend en vervolgens gepubliceerd. Indien minder dan de helft van de banken op tijd de rentestanden heeft doorgegeven, worden de berekening tijdelijk opgeschort, totdat minstens de helft van de panelbanken de stand heeft doorgegeven. Indien om 11:15 nog steeds niet voldoende banken hun gegevens niet hebben doorgegeven aan Reuters

Er worden dagelijks meerdere rentestanden berekend. Er worden onder andere euribor tarieven voor 1 maand en 3 maanden berekend.

Hoe wordt de EONIA berekend?

De EONIA, de European OverNight Index Average, is de gemiddelde rente op de geldmarkt van zeer kort lopen leningen. Dit betreffen leningen van maximaal één dag. Hierbij worden de rentetarieven van deze panelbanken doorgegeven aan de Europese Centrale Bank (ECB). De deelnemende banken moeten na sluiting van het handelssysteem om zes uur ’s avonds (18:00) het totale volume en de gewogen rentestand doorgeven. Dit moeten zij uiterlijk om 18.30 aan de ECB hebben doorgegeven. Vervolgens berekend de ECB de EONIA en geeft dit gemiddelde weer door aan Thompson Reuters. Deze publiceert de EONIA tussen 18.45 en 19.00.

Hoogte van de rente

Banken die het geld niet aan een andere bank willen uitlenen kunnen dat geld ook op een ‘spaarrekening’ bij de nationale banken en de ECB zetten. Zij ontvangen hierover een rentevergoeding. Aangezien voor bank het geld bewaren bij de centrale bank een van de veiligste manieren is om het geld te beheren, zullen zij aan andere banken een hogere rente vragen dan zij van de ECB over dat geld krijgen. Andersom kunnen banken (met gebruik van onderpand) ook geld lenen van de centrale bank. Aangezien banken niet te veel willen betalen voor de lening en deze leningen mijden als de rentes hoger zijn dan bij de ECB. Hierdoor stelt de ECB min of meer indirect dus de bandbreedte vast voor de rentes op de interbancaire markt.

Bronnen en meer info:

EBF-Euribor
Wiki-invest
Wikipedia