LIBOR

Een andere bekende maatstaf voor de rente op de interbancaire geldmarkt is de LIBOR. LIBOR staat voor London InterBank Offered Rate. Dit is een indicator voor de geldmarkt in Londen. Anders dan de naam misschien doet vermoeden is de LIBOR niet alleen een indicator voor de interbancaire rente op de markt voor Britse ponden, maar is er ook een variant beschikbaar voor andere valuta’s zoals de Euro, de Amerikaanse dollar en de Japanse Yen.

De LIBOR wordt echter op een andere, vergelijkbare, wijze samengesteld. Aan de panelbanken wordt elke ochtend gevraagd tegen welke vergoeding deze banken bereid zijn geld uit te lenen aan andere banken. Of de banken daadwerkelijk geld hebben uitgeleend tegen deze rente is daarbij niet van belang (in tegenstelling tot bij de Euribor en de EONIA). Per tijdsperiode wordt er gekeken naar wat het laagste rentetarief is waartegen een bank geld zou willen uitlenen aan een andere bank. Aan de hand van daarvan wordt de LIBOR berekend. DE BBA, de organisatie achter LIBOR, geeft aan dat het voor die valuta niet mogelijk zou zijn om dagelijks de LIBOR te berekenen aan de hand van de daadwerkelijke transacties omdat er niet elke dag behoefte is om grote sommen geld te lenen. Toch ziet de organisatie de LIBOR wel als een representatief tarief aangezien banken wel reële prijzen op zouden geven.

Net als bij Euribor wordt er bij de LIBOR een gemiddelde rentestand berekend. Bij de Euro LIBOR wordt aan 15 panelbanken gevraagd tegen welke rente zij bereid zijn geld uit te lenen. De vier hoogste en de vier laagste tarieven worden vervolgens geschrapt. Van de zeven tarieven die overblijven wordt een gemiddelde berekend. Dit gemiddelde wordt vervolgens gepubliceerd.

Banken moeten dagelijks tussen 11 uur en 11.10 de tarieven doorgeven aan Thompson Reuters. Die bereken volgende gemiddelde LIBOR rente voor de verschillende valuta’s en publiceren deze vervolgens.

De banken worden gekozen op basis van een aantal criteria. Zo wordt er gekeken naar de activiteit van de betreffende bank op de markt, de credit rating en de vooronderstelde expertise in de betreffende valuta. Voor de euro wordt gekeken naar 15 banken, waarvan uit Nederland, de Rabobank.

Verschillen met de Euribor

Hoewel de LIBOR (Euro) op vergelijkbare wijze tot stand komt als de Euribor zijn er wel een aantal verschillen te ontdekken. Voor de LIBOR Euro worden 15 panelbanken geraadpleegd, terwijl de Euribor de gegevens van 44 banken verwerken. Daarnaast laat de LIBOR ongeveer 25% van de hoogste en 25% van de laagste waarnemingen weg, terwijl dat bij de Euribor 15% is. Een ander belangrijk verschil is dat bij de LIBOR het niet hoeft te gaan om de daadwerkelijke rentes die banken op dat moment vroegen, maar de banken ook hypothetisch kunnen aangeven tegen welke vergoeding zij bereid zijn geld uit te lenen. Bij de Euribor gaat men uit van de rente die daadwerkelijk is gevraagd.

Bronnen

BBA Libor
Wikipedia