Overige rentes

Naast de EONIA, Euribor, LIBOR en de Eurepo zijn er nog een aantal rentestanden die een grote invloed hebben op de economie en op het leengedrag van banken. Hieronder bespreken we een aantal belangrijke rentestanden van de centrale banken.

Marginal Lending Rate en Refi Rente

Als een bank even geld nodig heeft kan de bank besluiten dit geld ook bij een centrale bank lenen. Als een bank voor een korte tijd (één dag) geld nodig heeft en dit wil lenen bij een centrale bank uit de Eurozone (en dus bij een van de leden van de Europese Centrale Bank) dan betaalt de bank daarover een vergoeding. De bank betaalt hierover dus een herfinancieringsrente (refinance rate). Een bank kan daarnaast ook meer lenen en betaalt daarvoor ook een vergoeding. Deze vergoeding, de marginal lending rate, wordt door ECB maandelijks vastgesteld. Hierbij is de lenende bank ook verplicht een onderpand (zoals staatsobligaties) bij de ECB af te geven.
Banken die een overschot hebben aan kapitaal kunnen dit geld weer op (kortlopende) deposito (van één dag) afgeven bij de ECB, hierover krijgt de bank een rente. Hoewel centrale banken een veiligste havens zijn om overschotten aan te geven, verdienen banken hier niet veel geld op. Zij zullen daarom soms ook overwegen (een deel van) het geld uit te lenen aan andere banken. De lenende banken kunnen geld bij zowel de centrale banken als de andere banken geld lenen. Aangezien de ECB dus ook een leenmogelijk biedt zullen de overige banken een lagere rente moeten bieden aan de lenende bank, aangezien de lenende bank zich anders tot de ECB wendt en de overige banken hierop niks verdienen. De marginal lending rate stelt dus indirect een maximum aan de interbancaire rente (en dus de Euribor, EONIA en LIBOR stand).

Deposit rate

Andersom kunnen banken die meer geld hebben dan ze minimaal moeten aanhouden dit uitlenen (en eventueel uitlenen aan andere banken) of ook op een rekening bij de centrale bank zetten. Hierover krijgen ze een bepaalde rente. De rente wordt vastgesteld door de ECB. Banken zullen hun geld aan andere banken niet voor minder dan dat percentage willen uitlenen aangezien ze altijd nog bij de centrale bank dat percentage kunnen krijgen en geen (of een heel klein) risico lopen. De deposit rente is daarom ook eigenlijk de minimumrente die de banken vragen aan de leners van hun kapitaal.
Als een logisch gevolg komt de interbancaire rente dus tussen de deposit en de marginal lending rate te liggen. Hiermee worden de rentes die de ECB hanteert dus de grenzen van de geldmarkt in de eurozone.

FED rentes

Niet alleen de Europese Centrale Bank heeft een dergelijk systeem, ook het stelsel van Amerikaanse Centrale Banken, de Federal Reserve (FED) kent een soortgelijk stelsel. Allereerst kent de FED de Federal Fund Rate. De FED eist namelijk dat banken tot bepaalde reserve in cash aanhouden of een bepaald percentage bij een rekening bij de FED stallen. Hierover krijgen zij rente uitgekeerd.
De overschotten op deze rekeningen kunnen de banken uitlenen aan andere banken die hun reserve willen aanvullen. De banken spreken in die gevallen onderling een bepaald rentepercentage af.
Behalve de Federal Fund Rate kunnen banken ook geld lenen bij de FED zelf. Hoewel banken zich direct tot de FED mogen wenden om geld te lenen doen ze dat meestal niet want de rente die de FED is hoger dan de rente die de banken elkaar vragen.
De mogelijkheid om geld te lenen bij de FED wordt de Discount window genoemd. De bijbehorende rente wordt aangeduid als Discount rate. Tegen deze rente kunnen banken dus ten alle tijden geld lenen bij de FED. Het gaat dan om kort lopende leningen zonder onderpand. De rente is hoger dan bij de Federal Funds Rate, waardoor banken zich eerder tot andere banken zullen wenden en kan dus worden gezien als een back-up. Hiermee vormt deze rente ook weer een toptarief op de interbancaire markt. Als de interbancaire rente immers hoger zou zijn dan de discount rate, zouden banken zich tot de FED wenden. De discount rate begrenst dus als het ware de interbancaire rente (net als de MLR en de deposit rate in de Eurozone).

Bronnen en meer informatie

Wikipedia.org
Frbdiscountwindow.org