Verschil tussen Euribor en EONIA

Wellicht heeft na het lezen van het artikel over interbancaire rente nog vragen over de verschillen tussen de Euribor en de EONIA. Voordat we gaan beginnen met het uitleggen van de verschillen zullen we eerst kijken naar de overeenkomsten.

De Overeenkomsten

Zowel de Euribor als EONIA zijn rentestanden die de banken elkaar rekenen. Het betreffen dus geen rentestanden die door de ECB (of een nationale centrale bank) zijn vastgesteld. Beide zijn dus marktconforme rentes. Beide rentestanden hebben uitsluitend betrekking op de interbancaire geldmarkt. Ook worden ze allebei vastgesteld op basis van de gegevens van dezelfde banken.

De verschillen

Hoewel de twee indicatoren voor de interbancaire geldmarkt veel overeenkomsten hebben met elkaar zijn er grote verschillen. Allereerst is de EONIA een indicator van de geldmarkt voor leningen met een zeer kort looptijd. Dit zijn ‘overnight’ leningen, leningen met een maximale duur van één dag, terwijl de EURIBOR andere, iets langer lopende, bijvoorbeeld een week, maand of jaar, vertegenwoordigt. Daarnaast worden de rentestanden die banken aan collegabanken in rekening hebben gebracht aan het einde van de dag aan de ECB gemeld, dit is bij andere interbancaire leningen niet het geval. De EONIA wordt daarom ook aan het einde van de dag samengesteld, terwijl de Euribor juist ’s ochtends wordt berekend en gepubliceerd.