Waarom is de Euribor van belang?

De Euribor is de rente waartegen banken elkaar uitlenen. Een verandering van deze rente kan grote gevolgen hebben voor zowel banken, consumenten, bedrijven en de gehele maatschappij. Banken investeren geld door geld uit te lenen aan consumenten en bedrijven en door te beleggen. Tegelijkertijd trekken ze geld van aan van deze partijen en betalen ze vergoeding voor de tijd dat ze dat geld gebruiken (de spaarrente is hier een vorm van).

Als er geld wordt opgenomen of de bank moet bijvoorbeeld afschrijven op leningen en investeringen heeft de bank minder geld in kas. Omdat consumenten ten alle tijden bij hun geld moeten kunnen, moet de bank dus een minimale hoeveelheid geld in kas hebben (dat voldoende is om te zorgen dat mensen die geld opnemen om boodschappen te doen dat gewoon kunnen, zonder dat ze hoeven te wachten). Dit wordt een dekkingsgraad genoemd. Een bank wil ten alle tijden voorkomen dat ze geld te kort komen. Daarom kan het weleens nodig zijn dat een bank dit geld leent van een andere bank.

Uiteraard wil de andere bank hier niet zomaar aan meewerken. De bank loopt bijvoorbeeld het risico dat de andere bank bijvoorbeeld het geld niet kan terugbetalen of dat ze het zelf acuut nodig hebben. Daarom zal de bank wel een vergoeding willen hebben. Deze vergoeding is een percentage van het geleende geld, oftewel rente.

Bepaling rentepercentage

Hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van welk risico de uitlener loopt en hoe lang de lening duurt. Banken met een hoge kredietwaardigheid worden betrouwbaarder geacht (en krijgen een hogere rating) waardoor ze tegen een lager percentage kunnen lenen dan banken die minder kredietwaardig zijn. Hierdoor zullen de banken die geld uitlenen verschillende tarieven rekenen aan verschillende leners. Om een indicatie te geven van de situatie en welke rente gangbaar is, is het dus nodig om vast te stellen wat de gemiddelde tarieven zijn. De Euribor geeft hier een indicatie van.

Gevolgen consumenten

Als deze tarieven omhoog gaan wordt het voor banken duurder om te lenen van andere banken. Hierdoor zullen zij ook aan hun klanten mogelijk een hogere rente doorberekenen. Deze banken kunnen besluiten om bijvoorbeeld meer geld op te gaan halen bij spaarders en kunnen dan besluiten de spaarrente te verhogen of obligaties uit te geven. Andersom zullen banken die goedkoop kunnen lenen op de interbancaire markt minder spaarrente bieden of lagere rentes kunnen bieden op voor de hypotheekklanten. Een wijzing van dit tarief wordt dus na verloop van tijd ook voor de consument voelbaar.

Lenen bij centrale bank

Indien een bank geen geld of onvoldoende geld kan ophalen op particuliere markten zal zij proberen dat geld te lenen bij een centrale bank. Banken zijn hier echter (zeer) terughoudend mee, de centrale bank stelt wel immers voorwaarden aan deze hulp, zoals een hogere rente. Banken die veel geld nodig hadden tijdens de kredietcrisis hebben in sommige gevallen ook een beroep gedaan op de overheid. Als banken elkaar geen of enkel tegen hele hoge rentes willen uitlenen dan duidt dat er dus op dat banken elkaar niet vertrouwen en kan dat leiden tot een verdere verslechtering van de situatie.

Euribor indicator van vertrouwen financiƫle markt

Aangezien de Euribor een indicator is van de gemiddelde tarieven die banken elkaar vragen, geeft het ook aan of de banken elkaar vertrouwen. De mate van onderling vertrouwen is ook een indicator voor de situatie op de financiƫle markten. Zonder vertrouwen kan de economie immers niet goed functioneren.

Bronnen en meer info

Wikipedia
EBF-Euribor